Eğitimler / TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran

TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Kursuna Katılım Koşulları

Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 • Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
 • Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.


TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Tanımı ve Yetkileri

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.


GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTİM PROGRAMI


Kurs Süresi

3 Gün / 21 Saat


Teorik Çalışmalar

 • Gümüş cankurtaran yetkileri,
 • Katılım şartları,
 • Acil müdahale yöntemleri tekrarı,
 • Ambu kullanımı,
 • Nefes yolundaki yabancı cisimler,
 • Çene açma tekniği,
 • Muhtemel günlük kazalar,
 • Akut kroner kalp rahatsızlığı,
 • Astım,
 • Zehirlenmeler,
 • Tehlikeli madde ve uyarı işaretleri,
 • Motorsiklet kazaları
 • Kırık-çıkık ve burkulmalar,
 • Berelenmeler,
 • Kas zorlanmaları,
 • Güneş çarpması,
 • Boğulmalar,
 • Kopan bir uzvun korunması,
 • Omurga yaralanmaları,
 • Yanıklar,
 • Kimyasal yanıklar,
 • Donma,
 • Isıya ilişkin acil durumlar,
 • Suda kazazedeye müdahale,kurtarma ve taşıma teknikleri,
 • Bot ile kurtarma metotları,
 • Acil eylem planları
 • Nöbet kuralları,
 • Cankurtaran istasyonu malzemeleri,
 • Cankurtaran ünüforma ve malzemeleri,
 • ILS standart bayrak ve işaretleri,
 • Telsiz haberleşmesi
 • Düğümler.
 • ABC malzemeleri ve kullanımı,
 • Fiziksel esaslar,
 • Basınç eşitleme teknikleri,
 • Palet vurma teknikleri,
 • Dalış teknikleri,
 • Maske tahliye tekniği,
 • Snorkel kullanım tekniği,
 • Su-burun refleks eğitimi

İlk Yardım Çalışmaları

 • Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri
 • Suni solunum ve kalp masajı teknikleri ( manken üzerinde )
 • Suni solunum ve kalp masajı devreleri
 • Nefes yolundaki yabancı cisimler
 • Solunum yolundaki kabartı ve şişikler
 • Kırıklar

Deniz Çalışmaları

 • Denizde yüzme pratikleri
 • A B C malzemeleri kullanım pratikleri
 • Denizde uzun mesafe yüzme pratikleri ( yardımcı malzeme taşıyarak )
 • Denizde yardımcı kurtarma malzemeleri kullanım pratikleri
 • Denizde malzeme kullanarak kurtarma pratikleri
 • Denizde boğuşma teknikleri ve pratikleri
 • Denizde boğuşarak bloke etme teknikleri ve pratikleri
 • Denizde kazazede taşıma pratikleri
 • Sahilden karaya kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri
 • Sahilde kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri
 • Denizde serbest dalma teknikleri ve pratikleri
 • Dipten kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri (manken kullanılarak )
 • Sahilde suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken kullanılarak )