Eğitimler / TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Eğitmen

TSSF/ILS Gümüş cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

 • 22 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 • Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
 • Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
 • En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.


Kurs Süresi

Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam 42 saattir.


Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir:

 • Altın cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı
 • Ders anlatım teknikleri
 • Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz)
 • Ders anlatım teknikleri uygulamaları

Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir:

 • Altın cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
 • Havuzda kurs yönetim uygulamaları

Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir:

 • Altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
 • Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamaları

Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir:

 • Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri tekrarı
 • Donanımlı dalışla yön bulma, arama ve kurtarma kursu yönetim uygulamaları