Eğitimler / TSSF/ILS Bronz Cankurtaran

TSSF/ILS Bronz Cankurtaran Kursuna Katılım Koşulları

Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 • Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
 • 200 mt. mesafeyi serbest yüzme tekniği ile durmadan ve her hangi bir yere tutunmadan yüzebilmek,
 • Havuzda /Denizde ABC malzemesiz, donanımsız en az 20 mt dipten (Apnealı) yüzmek,
 • Havuzda/Denizde en az 5 dk. süre ile elleri havada olacak şekilde (el-kol kullanmadan) yüzmeden durabilmek.


TSSF/ILS Bronz Cankurtaran Tanımı ve Yetkileri

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.


BRONZ CANKURTARAN EĞİTİM PROGRAMI


Kurs Süresi

3 Gün / 21 Saat


Dershane Çalışmaları (12 Ders)

 • Bronz cankurtaran yetki ve sorumlulukları,
 • Katılım şartları,
 • TSSF nin ana görevleri
 • TSSF nin genişletilmiş görevleri,
 • ILS nedir,
 • ILS ye üye ülkeler,
 • Ülkemizde cankurtaran eğitimlerinin hedefi,
 • Brove sistemi,
 • Öğrenme önerileri,
 • Anatomi,
 • Solunum sistemi,
 • Dolaşım sistemi,
 • Kulaklarımız,
 • Kulak eşitleme teknikleri
 • Sinüsler,
 • Kazaya müdahale,
 • Acil durum tespiti,
 • Koruma zinciri,
 • İlk Yardımcının yapması gerekenler,
 • Acil müdahale yöntemi,
 • Suni solunum-kalp masajı,
 • Kanamalar,
 • Kanın durdurulması,
 • Sargı yöntemleri,
 • Şok durumu,
 • Kazazedeyi yatırma teknikleri,
 • Battaniyeye sarma ve koma pozisyonu uygulamaları,
 • Yüzme teknikleri,
 • Dalış teknikleri,
 • Kramp çalışması,
 • Suya girmeden kurtarma,
 • Suya girerek kurtarma ve taşıma metotları,
 • Boğuşma teknikleri,
 • Acil eylem planları,
 • Nöbet kuralları,
 • Cankurtaran istasyonu malzemeleri,
 • Havuz uyarı ve tehlike işaretleri
 • Havuz kullanımı bilgilendirme tabelaları
 • Cankurtaran ünüforma ve malzemeleri,
 • Havuzda standart bayrak ve düdük işaretleri,
 • Düğümler,

İlk Yardım Çalışmaları

 • Solunum ve dolaşım sistemleri
 • Ağızdan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde )
 • Burundan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde )
 • Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri ( manken üzerinde )
 • Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde )
 • Suni solunum ve kalp masajı devreleri

Yaralara Müdahale

 • Atar damar bulma yöntemi
 • Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri
 • Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 • El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 • Avuç içi yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 • Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 • Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 • Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikleri
 • Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri
 • Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Çene açma tekniği ve pratikleri

Havuz Çalışmaları

 • Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü ) pratikleri
 • Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri
 • Havuza atlama teknikleri ve pratikleri
 • El kullanmadan yüzme pratikleri
 • Elbiseli yüzme pratikleri
 • Su içinde giysi çıkartma pratikleri
 • Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri
 • Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri
 • Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri
 • Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri
 • Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri
 • İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 • Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 • Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri ( yardımcısız, yardımcılı )
 • Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri
 • Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde )
 • Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı ve pratikleri
 • Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri ( manken kullanarak )